Haluhalo Espesyal (Big Book)

Haluhalo Espesyal (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Yvette Fernandez
Illustrations by Jill Arwen Posadas

2015 Samsung KidsTime Author's Award, Grand Prize

Jackie has been sick for a week! Her mother has been giving her all the medicine she needs but nothing seems to work. Suddenly, Lola Itang comes to visit. Can Lola Itang’s enchanted kitchen restore Jackie’s healthy, happy self?

Isang linggo nang may sakit si Jackie! Pinapainom siya ng kaniyang nanay ng lahat ng gamot na kailangan niya, pero walang gumagana. Pero biglang bumisita si Lola Itang. Maibabalik kaya ng mahiwagang kusina ni Lola Itang ang lusog at ligaya ni Jackie?

Available in bilingual small picture book format

ISBN: 978-971-508-434-5
Published: 2012
Language variants: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 6+ 
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams


Share this Product