Alpabetong Filipino - Philippine Expressions Bookshop

Alpabetong Filipino

Regular price $14.95 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Virgilio S. Almario
Illustrator:  Paul Eric Roca

A child’s first book on the Filipino alphabet featuring sample words beginning with each letter.

Isa sa mga unang libro ng bata, tungkol sa alpabetong Filipino, na nagtatampok ng mga halimbawang salita para sa bawat titik.

  • Softcover: 
  • Language:  Filipino
  • ISBN: 978-9715082488
  • Ages: 4+
  • 7" x 9" 

Share this Product