Ang Kamatis ni Peles - Philippine Expressions Bookshop
Ang Kamatis ni Peles - Philippine Expressions Bookshop
Ang Kamatis ni Peles - Philippine Expressions Bookshop
Ang Kamatis ni Peles - Philippine Expressions Bookshop

Ang Kamatis ni Peles

Regular price $15.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Virgilio S. Almario
Illustrator: Renato Gamos

Grand Prize Winner, 1984 PBBY-Illustrator's Prize

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

  • Softcover: 32 pages
  • Language: English & Filipino
  • ISBN 13: 978-971-508-278-5
  • Ages: 10-12
  • 7" x 9"

Share this Product