Ang Kamatis ni Peles (Big Book)
Ang Kamatis ni Peles (Big Book)

Ang Kamatis ni Peles (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Virgilio S. Almario
Illustrator: Renato Gamos

 Grand Prize Winner, 1984 PBBY-Alcala

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

  • Big Book: 32 pages
  • Language: Filipino
  • ISBN 13: 971-508-173-8
  • Ages: 10-12
  • 11" x 17"

 


Share this Product