Ang Mabait na Kalabaw - Philippine Expressions Bookshop
Ang Mabait na Kalabaw - Philippine Expressions Bookshop
Ang Mabait na Kalabaw - Philippine Expressions Bookshop
Ang Mabait na Kalabaw - Philippine Expressions Bookshop

Ang Mabait na Kalabaw

Regular price $15.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Virgilio S. Almario
Illustrator:  Liza Flores

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

  • Softcover: 32 pages
  • Language: English & Filipino
  • ISBN: 978-971-508-255-6
  • Ages: 6+
  • 7" x 9"

 


Share this Product