Lola Basyang: Ang Sultan Saif - Philippine Expressions Bookshop

Lola Basyang: Ang Sultan Saif

Regular price $18.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Christine S. Bellen
Illustrator: Liza A. Flores

Nagpanggap na pulubi si Sultan Saif upang makita kung ang tunay na kayamanan ng isang tao ay matitimbang sa dami ng ginto nito at ng marangyang pamumuhay o hindi. Samahan ang sultan sa labas ng kanyang palasyo upang malaman ang kanyang natuklasan.

Sultan Saif disguised himself a beggar to find out if the true value of someone is measured by his gold and opulent lifestyle or not. Join the sultan outside his palace to know what he discovered.

Parallel Filipino and English texts.

  • Softcover: 32 pages
  • Publisher: Anvil Publishing Books (2007)
  • Language: Filipino
  • ISBN-10: 9712718972
  • ISBN-13: 978-9712718977
  • Ages: 7+
  • 7" x 9"

Share this Product