Ang Tuta Ni Noe - Philippine Expressions Bookshop
Ang Tuta Ni Noe - Philippine Expressions Bookshop
Ang Tuta Ni Noe - Philippine Expressions Bookshop

Ang Tuta Ni Noe

Regular price $30.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Virgilio S. Almario
Illustrator: Sergio Bumatay III

Because of the Great Flood, Noe’s gigantic Ark has been floating for a long time, carrying different pairs of animals. But of all the creatures, Tuta is acting most strange. Noe is giving him a lot of attention, which makes the other creatures envious of Tuta. With Tuta feeling gravely emotional, will Noe and the other creatures be able to do something? Will anybody be able to help Tuta with his misery?

Dahil sa Dakilang Baha, matagal nang palutang-lutang ang malaking Arka ni Noe na sakay ang iba’t ibang pares ng hayop. Inip na inip sila. Ngunit sa lahat, kakaiba ang kilos ni Tuta. Lagi siyang inaasikaso ni Noe, kaya’t inggit kay Tuta ang ibang hayop. Sa lalim ng dinaramdam ni Tuta, may magagawa kaya si Noe at ang ibang mga hayop? May makatutulong ba kay Tuta sa kaniyang kalungkutan?

  • Softcover: 32 pages
  • Language: Filipino (Tagalog) with English translation
  • ISBN: 978-971-508-355-3
  • Ages: 9+
  • 7" x 9"

 


Share this Product