Baybayin Ating Tuklasin!

Baybayin Ating Tuklasin!

Regular price $19.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

A guide in learning to read and write the pre-colonial language of the tagalogs. Includes exercises for mastery. This is for those who wish to write and read Baybayin.

Gabay upang matutong magbasa at magsulat ng sinaunang sulat ng mga tagalog. May nilalamang mga pagsasanay upang mahasa. Ito’y para sa lahat ng nais matuto magsulat at magbasa ng Baybayin.

ISBN: 9789716254242

Publication Date: September 12th, 2019
Pages: 96
Language: Tagalog


Share this Product