Kayo Ba ang Nanay Ko? / Ikaw ba ang Akong Inahan? / Dakayo kadi ti Nanangko? (Big Book)

Kayo Ba ang Nanay Ko? / Ikaw ba ang Akong Inahan? / Dakayo kadi ti Nanangko? (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Rodolfo Desuasido
Illustrations by Reynaldo Tiongson

A lone egg hatches in a nest—and a duckling comes into the world with no mother or siblings in sight. He immediately searches for his mother. Do you know whom he meets in his search?

Lumabas mula sa itlog ang isang sisiw nang walang nakikitang nanay o mga kapatid. Dali-dali niyang hinanap ang kaniyang ina. Alam ba ninyo kung sino-sino ang mga nakasalubong niya sa kaniyang paghahanap?

ISBN: 971-508-211-4
Published: 2003
Language variants: Filipino (Tagalog, Cebuano, or Ilokano)
Age Recommendation: 7+ 
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams


Share this Product