Mario's Special Day / Espesyal nga Adlaw ni Mario / Ang Espesyal na Araw ni Mario (Big Book)

Mario's Special Day / Espesyal nga Adlaw ni Mario / Ang Espesyal na Araw ni Mario (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Fiona Fajardo and Jennifer Naguit
Text by Jennifer Naguit
Illustrations by Mel Silvestre

Today is a very special day for Mario—he’s going to the zoo! But is he just imagining it, or are various animals popping out of each corner of their house?

Espesyal ang araw na ito para kay Mario—pupunta siya sa zoo! Pero guniguni lang ba niya ito o may sumusulpot talagang iba’t ibang hayop mula sa bawat sulok ng kanilang bahay?

Espesyál kiníng adlawa alang ni Mario—moadto siya sa zoo! Apan nalipát ba diay siya sa matá o naay lainlaing mananáp nga mitungha sa ilang baláy?

ISBN: 971-508-118-5
Published: 2002
Language variants: English, Filipino (Tagalog), or Filipino (Cebuano)
Age Recommendation: 7+ 
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams


Share this Product