PAPA'S HOUSE, MAMA'S HOUSE - Philippine Expressions Bookshop
PAPA'S HOUSE, MAMA'S HOUSE - Philippine Expressions Bookshop
PAPA'S HOUSE, MAMA'S HOUSE - Philippine Expressions Bookshop

PAPA'S HOUSE, MAMA'S HOUSE

Regular price $15.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Jeanette Patindol
Illustrations by Mark Salvatus

  • 2004 PBBY-Salanga Grand Prize Winner
  • 2004 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

A child recounts how he and his siblings live in their Mama’s house some days, and in their Papa’s house during the other days. Told from the voice of a child, this book reminds us that children who grow up with two parents in one home are raised and loved no differently than those who have two homes.

Ikinukuwento ng isang bata kung paanong nakatira siya at ang kaniyang mga kapatid sa bahay ng Mama nila kung minsan, at sa bahay naman ng Papa nila sa ibang araw. Inilalahad mula sa tinig ng isang bata, ipinaalala ng librong ito na ang mga batang kasama ang dalawang magulang sa iisang tahanan ay pinalalaki at minamahal nang di kaiba sa mga batang may dalawang tahanan.

 ISBN: 971-508-234-3
Published: 2004
Language: English with Filipino (Tagalog) translation
Age Recommendation: 6+ 
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

AWARDS: 2004 PBBY-Salanga Prize, Grand Prize Winner
2004 PBBY-Alcala Prize, Grand Prize Winner

 

BOOK DETAILS

AUTHOR: Jean Lee C. Patindol  
ILLUSTRATOR: Mark Salvatus
PUBLISHER: Adarna House
LANGUAGE: English & Filipino
ISBN: 971-508-234-3
DATE PUBLISHED: 2004
FORMAT: Softcover
SIZE: 7x9in
WEIGHT: 100g

Share this Product