Paradise Of The Animals (Paperback) - Philippine Expressions Bookshop
Paradise Of The Animals (Paperback) - Philippine Expressions Bookshop
Paradise Of The Animals (Paperback) - Philippine Expressions Bookshop

Paradise Of The Animals

Regular price $15.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Joanne de Leon

More than being a story of how animal life began, this is a book about the value of peace and tolerance.

Higit sa isang kuwento kung paano nagsimula ang buhay ng mga hayop, ito ay isang librong tungkol sa halaga ng kapayapaan at pag-unawa sa kapuwa.

ISBN: 971-508-258-0
Published: 1995
Language: English
Age Recommendation: 8+ 
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches


Share this Product