Paradise of the Animals (Big Book)

Paradise of the Animals (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Joanne de Leon

More than being a story of how animal life began, this is a book about the value of peace and tolerance.

Higit sa isang kuwento kung paano nagsimula ang buhay ng mga hayop, ito ay isang librong tungkol sa halaga ng kapayapaan at pag-unawa sa kapuwa.

ISBN: 971-508-256-4
Published: 2004
Language: English
Age Recommendation: 8+ 
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams


Share this Product