Si Langgam at si Tipaklong (Big Book)

Si Langgam at si Tipaklong (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Renato Gamos

Grasshopper enjoys his lazy life and doesn’t understand why Ant has to look for food all day. When the rains come, Grasshopper realizes the wisdom in Ant’s industry and foresight.

Inuubos ni Tipaklong ang maghapon sa paglalaro at pagkain habang si Langgam ay naghahanap at nag-iimbak ng pagkain. Naunawaan naman ni Tipaklong ang kaniyang pagkakamali nang dumating ang tag-ulan at siya’y nalagay sa alanganin.


ISBN: 971-508-174-6
Published: 2003
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 7+ 
32 pages | 270 grams | 11 by 17 inches
Volumetric weight: 1510 grams


Share this Product