Si Tasha, Pasensya

Si Tasha, Pasensya

Regular price $18.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
Tasha explodes in anger if she doesn’t get what she wants. After her mother gives her advice on how to control her anger, Tasha learns the value of patience and the rewards it reaps.

Nagagalit si Tasha kapag hindi niya nakukukuha ang gusto niya. Pagkaraang pagpayuhan siya ng kaniyang ina kung paano kontrolin ang kaniyang galit, natutunan ni Tasha ang kahalagahan ng pagtitimpi at pagtitiyaga at ang mga gantimpalang matatamo mula rito.


Share this Product