The World Around Me (Red)

The World Around Me (Red)

Regular price $12.95 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Photographs by Corona Dolot

Through this book, children will be acquainted with everyday objects and words from the wonderful world they live in!

Sa librong ito, maipapakilala sa mga bata ang mga pang-araw-araw na mga bagay at salita mula sa magandang mundo sa kanilang paligid!

ISBN: 978-971-508-333-1
Published: 2008
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 0+
15 pages |  120 grams |  5 by 5 inches


Share this Product