Tiktaktok at Pikpakbum (Big Book)

Tiktaktok at Pikpakbum (Big Book)

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Author: Rene O. Villanueva
Illustrator: Renato Gamos

Tiktaktok and Pikpakbum are brothers—who oftentimes fight over the smallest things. Things take a different turn when the thoughtfulness of one saves the other from real danger.

Labis na magkaiba ang pag-uugali ng magkapatid na Tiktaktok at Pikpakbum kaya madalas silang mag-away. Nagbago ang lahat nang sagipin ng isa ang kapatid mula sa tiyak na kapahamakan.

Available in small picture book format

  • Big Book: 32 pages
  • Language: Filipino
  • ISBN: 971-508-215-7
  • Ages: 6+
  • 11" x 17"

Share this Product