Tutubi Patrol - Si Dan Tandang at ang Kahong Umiilaw

Tutubi Patrol - Si Dan Tandang at ang Kahong Umiilaw

Regular price $10.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
Maagang natutulog ang mga tandang dahil maaga silang nanggigising ng kanilang tik-ti-laok. Ano itong balitang may isang tandang na nagngangalang Dan ang napuyat? Bakit kaya siya napuyat at ano ang naging epekto nito sa kanya? Ating alamin ang kuwento mula kay Yobi at Tobi Tutubi!

Cockerels go to bed early because they wake everybody up with their cock-a-doodle-doo. What is this news about a cockerel named Dan who slept quite late one night? Why did he lose sleep and how did this affect him? Let's hear the story from Yobi and Tobi Tutubi!

Share this Product